วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฎิบัติงาน

วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555
- พบผู้อำนวยการโรงเรียนยื่นใบส่งตัว
- แนะนำตัวหน้าชั้นเรียน
- พบครูพี่เลี้ยงประจำหลักสูตร และรับตารางสอนแต่ละช่วงชั้น
- เข้าร่วมประชุมพร้องกับคณะครู
- ดูแลนักเรียนทำความสะอาดตามบริเวณเขตรับผิดชอบ
- คุมแถวนักเรียนเคารพธงชาติ
- ตักอาหารกลางวันให้นักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคม ป.6/2
- กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาตร์ ป. 4/1
- เข้าร่วประชุมกับผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายธุรการ
- จัดห้องป. 4/2
- ดูแลนักเรียนก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น