วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน

วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555


- ดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตรับผิดชอบ
- คุมแถวนักเรียนเคารพธงชาติ
- รับนักเรียนหน้าโรงเรียน ( เวรวันพุธ )
- ตักอาหารกลางวันให้นักเรียน
- กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติฯ ป.6/2
- กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมฯ ป.6/2
- กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติฯ ป.4/1, ป.4/2
- กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมฯ ป.4/1, ป.4/2
- เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้บริหารและคณะครูเกี่ยวกับเรื่องการเยี่ยมบ้านนักเรียน
- เยี่ยมบ้านนักเรียน
- ดูแลนักเรียนก่อนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น