วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสรุปภาระงานการสอน


ตารางสรุปภาระงานการสอน
วัน
    
      เวลา
1
08.30-09.30
2
09.30-10.30
3
10.30-11.30พัก

กลาง

วัน
4
12.30-13.30
5
13.30-14.30
6
14.30-15.30
จันทร์

สังคม
ป.6/2
ประวัติ
ป.6/2
อังคาร

ประวัติฯ
ป.6/2


สังคม
ป.4/1


พุธสังคม
ป.6/2

สังคม
ป.4/2

พฤหัสบดี


ประวัติ
ป.4/1
ศุกร์

ประวัติ
ป.4/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น